Bolstads Prästgårds Vänner

Bidrag från Dalslands Sparbank och Ett attraktivare Dalsland

 

Vår förening har beviljats 25 000 kr till bytet av kompressor för jordvärmeanläggningen!

Detta generösa bidrag kommer från Dalslands Sparbank och Ett attraktivare Dalsland.