Bolstads Prästgårds Vänner

Kontakta oss

Program

Utställningar

Prästgården

Kyrkan

Hembygdsböcker

Jul 1868

Kyrkogården

Räkenskaps-
boken

Sv. Kyrkan

Frikyrkorna

Missionsmuséum
i Ljurhalla

Kuriosa

Du är besökare nr

Free Web Counters
Cosco Car Seats

 


Foto: Kjell Åberg

Verksamhetsberättelse 2018

Bidrag på 25.000 kr till föreningen! Läs mera här

Länk till Wigelius-Söderbergska släktföreningens hemsida

Köp föreningens ljudbok med två noveller av Pelle Ödman

Besök Gunnars Bygdemuséum
Klicka på bilden så får du veta mera!

 

         
Foto: Kjell Åberg 

Vinterbilder på kyrkan

Vinterbild på Prästgården